YPKDT Daerah Segamat

YPKDT Daerah Segamat

Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim, Pusat Latihan Jayadiri, JKR290 A/B-JKR 292 A/B, Jalan Sultan, 85000 Segamat, Johor.

Tel: 07-9316469